حرکت ستون مهره‌ها و مقاومت آن‌ها

تعادل میان حرکت و مقاومت ستون مهره ها در سلامت پشت بسیار مهم است. ستون مهره ها باید حرکت داشته باشند و به این جهت نیاز به حمایت دارند. ستون مهره ها دارای دو نوع حرکت فعالی و انفعالی هستند. سیستم انفعالی شامل مهره ها، لیگامان ها و کپسول ها هستند و سیستم فعال شامل ماهیچه ها می باشد. این دو سیستم با هم برروی حرکت اثر می گذارند.

جالب است بدانید که مفاصل و دیسک ها هم نیاز به تغذیه ی صحیح دارند، غذای مناسب برای غضروف در مایعات بین مفصلی یافت می شود. حرکت، نه تنها نرمی مفاصل را حفظ می کند بلکه تبادل مایعات را نیز در داخلی و خارج مفاصل برقرار کرده و اجازه می دهد که مواد غذایی به خوبی جذب شده و از بین نرود. حرکت، جریان خون اطراف مفاصل را بهبود بخشیده و باعث افزایش سلامت بافت های اطراف مفاصل می شود. حرکت اهمیت زیادی در حفاظت از ستون مهره ها دارد.

 

حرکت

برای حرکت ستون مهره ها، نیاز به نیرو می باشد. مناطق و نواحی قفسه ی سینه نسبت به گردن و ناحیه ی کمری حرکت کمتری دارند. عده ی خاصی از ورزشکاران زن و مرد نظیر ژیمناستیک کاران یا بالرین ها به دلیل حرکات شدید در مناطق خاصی از ستون مهره ها فشارهایی را تحمل می‌کنند، این مشکلات اغلب در مناطق و نواحی پایینی پشت است. حرکات بیش از اندازه موجب می شود که مفاصل و سطوح مفصلی فشارهای زیادی را متحمل شوند و در نهایت منجر به جراحت در آن‌ها خواهد شد. با این نوع مشکلات، سیستم فعال ( سیستم پایدار ماهیچه‌ای) ممکن است در اثر استفاده ی زیاد آسیب ببیند. عکس این عمل نیز ممکن است اتفاق بیفتد، یعنی در اثر کاهش حرکات یا محدودیت در انجام حرکتی خاص مهره ها دچار جراحت، سختی و خشکی شوند.

مفاصلی که در این وضعیت تأثیر می پذیرند مفاصل Hypo- Mobile هستند. همچنان که سیستم انفعالی ( مهره ها، کپسول ها و لیگامان ها) دچار خشکی می شود می تواند بر بافت های اطراف نیز تأثیر بگذارد. براساس نتایج به دست آمده هردو سیستم فعال و انفعالی در این وضعیت دچار آسیب می شوند. جراحت مناطق Hypo- Mobile در افرادی که ستون مهره های خود را در وضعیت نامطلوب قرار می‌دهند نیز وجود دارد. زمانی که چیزی را حمل می کنید نیاز به حرکت ستون مهره ها دارید، به این ترتیب شما براین مناطق تأثیر می گذارید.

سیستم فعال و افعالی می تواند باعث افزایش فشار روی این مفاصل شده در نتیجه باعث گستن و پارگی آن ها شوند. همچنین این حرکات می توانند منجر به التهاب و تحریک پذیری مفاصل و نرم شدن بافت اطراف آن شوند. این علایم، مشابه آرتریت است. حرکت ستون مهره ها اهمیت زیادی دارد و در صورت ایجاد جراحت کاهش حرکات می‌تواند نوعی درمان محسوب شود.

پایداری

استفاده ی نادرست از ماهیچه ها، ستون مهره ها و انجام فعالیتهای غلط، فشار زیادی بر ستون مهره ها وارد می کنند. حرکات غلط می توانند عامل حرکت بیش از

اندازه ی ستون مهره ها باشند. برای پیشگیری از جراحت مفاصل بدن بایستی استفاده از سیستم فعال به درستی انجام گیرد. حرکات صحیح، به خصوص در مناطق شکمی از فشار اضافی وارد برستون مهره ها پیشگیری می کند. ثبات ستون مهره ها می‌تواند متأثر از جراحت باشد و اگر ستون مهره ها ثبات لازم را نداشته باشند برحرکت اندام ها تأثیر می گذارد و درنهایت این تأثیر بر حرکت اعمال می‌شود. سیستم انفعالی (مهره‌ها، کپسول ها و لیگامان ها) از ستون مهره ها حمایت می کنند .