حرکات پشت و ساختارهای وابسته به آن

زمانی که خواب شبانه ی خوبی دارید، احساس خوبی نیز خواهید داشت. این به آن معناست که ساختار پشت شما در طول مدت خواب، در وضعیت مناسبی قرار داشته است. شما بایستی ناحیه ی کمر و پشت خود را بوسیله ی تحریک، کشش ماهیچه ها و ساختارهای عصبی برای انجام فعالیت های روزانه آماده کنید. برای کسب نتایج بهتر انجام برخی تمرینات ورزشی توصیه می شود.

حرکت پشت

به پشت بخوابید، زانوهای تان را خم کنید و کف پاهای تان را روی زمین قرار دهید. به آرامی زانوها را از طرفی به طرف دیگر بچرخانید. زمانی که پاهای شما در وسط قرار می‌گیرد به آن ها کمی استراحت دهید.

دراین صورت شما در طرف مقابل حرکت زانوان در اطراف ناحیه ی پشت احساس کشش خواهید داشت. دقت کنید این احساسی، حس کشش باشد نه درد، این عمل را برای ۱۰-۵ مرتبه انجام دهید.

حرکت ساختارهای عصبی و مفاصل پشت

به پشت بخوابید و پاهای خود را دراز کنید. با دست ها زانوی چپ خود را بگیرید و آن را به آرامی به سمت قفسه سینه بکشید.(مطابق تصویرB) تا جایی که می توانید زانو را بکشید و تا ۵ بشمارید. دراین صورت شما کششی در ناحیه ی کپل خود احساس خواهید کرد. به آرامی پا را دراز کنید و این عمل را با پای دیگر نیز انجام دهید. این تمرین را ۱۰ بار تکرار کنید.

حرکت مفاصل پایین ستون مهره ها

به پشت بخوابید و یک زانوی خود را به سمت قفسه ی سینه بکشید. ( مطابق تصویر(C پا را در همین حالت نگه دارید، سپس زانوی دیگر را به سمت قفسه ی سینه بکشید، ( مطابق تصویر D ) تا ۵ بشمارید و سپس پاها را صاف کنید. شما می‌توانید حس کشش را در ناحیه ی کفل خود احساس کنید. این کشش می تواند در ابتدا ناراحت کننده باشد اما بعد از چندین بار تکرار راحت تر می‌شود. این تمرین را ۱۰ بار تکرار کنید.

حرکت ساختارهای قوس عصبی در اطراف ستون مهره ها

به پشت بخوابید، هر دو زانوی خود را به سمت قفسه سینه بکشید.(مطابق تصویرE) آن ها را در همین حالت نگه دارید، سپس چانه‌ی خود را به سمت قفسه سینه بکشید.(مطابق تصویرF) این تمرین کشش خوبی در ناحیه پشت ایجاد می‌کند. این وضعیت را تا شماره‌ی حفظ کنید، سپس در وضعیت استراحت قرار بگیرید. این تمرین را 5 بار انجام دهید. شما هرگز در اثر این تمرین دردی احساس نخواهید کرد اما حس کردن اندکی فشار، طبیعی است.

حرکات پشت

این تمرین سبب کشش ماهیچه ها در جلوی ستون مهره ها می شود. به طرف صورت بخوابید، دست ها را درست زیر کتف خود قرار دهید. به کف دست ها فشار وارد کرده و زانوهای خود را راست کنید. لگن و پاهای تان روی بستر باشند و حرکت نکنند. این تمرین را ۵ بار تکرار کنید.